Jak vybrat pomůcku

Soběstačnost při běžných denních činnostech je základním pilířem důstojného a kvalitního života. Stáří, onemocnění nebo úraz, to vše sebou bohužel přináší celou řadu komplikací. Především omezení pohybu velmi ztěžuje jinak velmi automatické a samozřejmé činnosti, jako je přesun z místa na místo, hygiena, toaleta, oblékání, stravování apod. Všechny jmenované činnosti se najednou stávají díky pohybovému handicapu velmi stresujícími, často vyžadují asistenci druhé osoby a mohou dokonce vyvolávat úzkost, deprese až jejich úplné odmítání. Tento handicap lze ale výrazně snížit kompenzačními pomůckami, které mohou výrazně přispět k co možná největší samostatnosti. Pomáhají nejen při omezení pohyblivosti, ale působí také preventivně, aby jmenované problémy vůbec nenastaly například následkem pádu. Být opět minimálně závislý na druhých osobách a zvládat téměř vše sám i za cenu delšího trvání, je tedy velkou motivací pro ty, kdo chtějí být stále aktivní a užívat naplno života tak jako doposud.

Výběru pomůcky je tedy potřeba věnovat maximální pozornost a čas. Nárok na její předepsání máte pouze jednou za určitou dobu (viz výš) a výměna je možná pouze ve výjimečných případech (rapidní změna zdravotního stavu). Je důležité si napřed uvědomit mnoho faktorů, především kde (bariérové prostředí, možnost asistence), jakým způsobem (zda zvládnu pomůcku ovládat) a k čemu (co od pomůcky očekávám) budu pomůcku používat. Samozřejmostí by měla být možnost nastavení a přizpůsobení pomůcky našim potřebám (rozměry, funkce, vzhled) a její dostupnost. V některých případech je dokonce nutné pomůcku speciálně individuálně upravit (hradí pojišťovna). Nikdy neomezujte výběr pomůcky na její cenu, resp. případný doplatek.

Pomůcku byste si měli předem vždy vyzkoušet (zdravotnické potřeby, dodavatel apod.)  a při jejím výběru se obrátit na odborníka (fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník, prodavač ve zdravotnických potřebách, specialista dodavatele apod.). V případě jakékoliv nejasnosti, doporučujeme se obrátit na naši poradnu.

Předepsat pomůcku však musí vždy lékař.