Vyhledávání

Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

JAK PŘEDEJÍT PROLEŽENINÁM

Jak určit riziko vzniku dekubitů a jak mu předejít? Prevence až na prvním místě, nepodceňte ji!

URČENÍ STUPNĚ RIZIKA VZNIKU DEKUBITŮ

Nejsnáze určíme dle škály NORTONová (viz obr).
Čím nižší je výsledný součet bodů hodnotících jednotlivé rizikové faktory, tím je pacient více ohrožen.
U každé pomůcky máte uvedeno pro jaké riziko, hodnoty NORTON, je vhodná.
Výběr a vhodnost jednotlivých pomůcek doporučujeme konzultovat s našimi specialisty.


ROZLOŽENÍ TLAKU - PRINCIP PREVENCE VZNIKU PROLEŽENIN

Antidekubitní podložky jsou vyvíjeny na základě měření rozložení tlaků podložky na tělo pomocí speciální senzorové desky. Zátěžové grafy znázorňují schopnost podložky rovnoměrně rozložit tlak vyvolaný hmotností pacienta.

Ideální antidekubitní podložka rozkládá rovnoměrně tlak do větší plochy a dosahuje hodnot zatížení na riziková místa blížící se
32 mmHg (4.27 kPa). To je fyziologický krevní tlak v kapilárách. Čím je působící tlak vyšší, tím více dochází k ischemii nebo stáze, tkáně se nevyživují a dochází k jejímu poškození až odumření. Porovnání působení tlaku bez a s použitím antidekubitní podložky. Červená místa v grafu znázorňují nejvyšší působení tlaku, naopak modrá barva znázorňuje místa, kde je působící tlak nejnižší.

Kontaktní formulář

Načíst